Title: Porovnání korozní odolnosti vybraných materiálů použitých v konstrukci výměníku tepla za pomoci korozních zkoušek používaných v automotive
Other Titles: Comparison of corrosion resistance of selected materials used in the construction of heat exchangers by using corrosion tests in automotive
Authors: Benešová, Lenka
Advisor: Beneš Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Forst Jan, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48896
Keywords: výparníky;výměníky lucie;valeo;automotive;hliník;hliníkové slitiny;složené plechy;koroze;korozní testy;swaat astm;pact;metalografická analýza
Keywords in different language: evaporators;lucie exchangers;valeo;automotive;aluminium;aluminium alloys;composite plates;corrosion;corrosion tests;swaat astm;pact;metallographic analysis
Abstract: Diplomová práce obsahuje představení výparníků Lucie a materiály používané pro jejich výrobu, úvod do teorie koroze, základní korozní testy používané v automotive a výsledky experimentálního programu. Experimentální program se sestává z provedení SWAAT ASTM a PACT testu na 13 různých materiálech používaných společností Valeo pro výrobu výparníků klimatizačních jednotek v automotive. Kromě toho jsou popsány nejčastější typy koroze s ohledem na použité materiály a korozní testy.
Abstract in different language: The thesis contains an introduction to Lucie evaporators and the materials used for their production, an introduction to corrosion theory, basic corrosion tests used in the automotive industry and the results of the experimental program. The experimental program consists of performing SWAAT ASTM and PACT tests on 13 different materials used by Valeo for the production of automotive air conditioner evaporators. In addition, the most common types of corrosion with regards to the materials used and the corrosion tests are described.
Rights: Plný text práce není přístupný. Text bude přístupný od 27.4. 2025.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Benesova.pdfPlný text práce4,74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce50,13 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,31 kBAdobe PDFView/Open
rozhodnuti_Benesova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP94,46 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.