Title: Střihací modul zařízení pro likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků
Other Titles: Cutting module of the device for disposal of neutron flux sensors and thermocouples
Authors: Koudelka, Václav
Advisor: Zdebor Jan, Ing. CSc.
Referee: Svoboda Václav, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48897
Keywords: dělení materiálu;střihání;čidlo neutronového toku;termočlánek;vnitroreaktorová instrumentace;jaderný reaktor;pwr;vver;kni
Keywords in different language: material separation;shearing;neutron flux sensor;thermocouple;incore instrumentation;nuclear reactor;pwr;vver;kni
Abstract: Cílem této diplomové práce je rešerše principů dělení materiálu, typů vnitroreaktorové instrumentace, principů likvidace čidel neutronového toku a termočlánků a konstrukční návrh střihacího modulu pro likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is to research the principles of material separation, types of incore instrumentation, principles of neutron flux sensors and thermocouples and design of a cutting module for neutron flux sensors and thermocouples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_koudelka_final.pdfPlný text práce4,24 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,07 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce53,83 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48897

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.