Title: Identifikace odlehlých pozorování
Other Titles: Identification of outliers
Authors: Smazalová, Eliška
Advisor: Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
Referee: Ťoupal Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48903
Keywords: odlehlé hodnoty;jednorozměrné metody;normální rozdělení;simulační studie;grubbsův test;deanův-dixonův test;pravidlo tří sigma
Keywords in different language: outliers;univariate methods;normal distribution;simulation study;grubbs's test;dixon's q test;three-sigma rule
Abstract: Bakalářská práce "Identifikace odlehlých pozorování" je zaměřena na detekci odlehlých hodnot v jednorozměrných datových souborech. Cílem práce je zvolené metody popsat a ukázat jejich výhody a nevýhody. Pro zvolené metody je následovně provedena simulační studie. Součástí bakalářské práce jsou kódy provedené v programu Matlab obsahující veškeré výpočty a simulace.
Abstract in different language: The bachelor thesis titled "Identification of outliers" is focused on a detection of outliers in sets of univariate data. The aim of the work is to describe the chosen methods and demonstrate their advantages and disadvantages. The selected methods are then performed in a simulation study. This bachelor thesis also includes the codes performed in Matlab, which contain all the calculations and simulations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Smazalova.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
PV_Smazalova.pdfPosudek vedoucího práce382,02 kBAdobe PDFView/Open
PO_Smazalova.pdfPosudek oponenta práce200,07 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_Smazalova.pdfPrůběh obhajoby práce222,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48903

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.