Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠvígler Vladimír, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorMotlíková, Tereza
dc.contributor.refereeStehlík Petr, Doc. RNDr. Ph.D.
dc.date.accepted2022-6-20
dc.date.accessioned2022-06-27T22:23:40Z-
dc.date.available2021-10-1
dc.date.available2022-06-27T22:23:40Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-25
dc.identifier90337
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/48904-
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá evolučními hrami na grafech. Standardní modely evolučních her (např. replikátorová dynamika) neuvažují žádnou strukturu populace. Využitím grafů zavedeme do evoluční hry strukturu, která může ovlivnit dynamiku hry. Cílem práce je zjistit, za jakých podmínek má hra pevný bod v závislosti na tom, zda využijeme imitační, Birth-Death nebo Death-Birth dynamiku a na jakém grafu se pohybujeme. Dynamiky mezi sebou porovnáme.cs
dc.format27 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectgrafcs
dc.subjectevoluční hracs
dc.subjectevoluční hra na grafucs
dc.subjectteorie hercs
dc.subjectpevný bodcs
dc.titleEvoluční hry na grafechcs
dc.title.alternativeEvolutionary Games on Graphsen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programMatematika a finanční studia
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with evolutionary games on graphs. Standard models of evolutionary games (e.g., replicator dynamics) do not consider any population structure. Using graphs, we introduce a structure into the evolutionary game which can affect the dynamics of the game. The aim of the thesis is to find out under which conditions the game has a fixed point depending on whether we use imitation, birth-death or death-birth dynamics and which graph we are using. We compare the dynamics with each other.en
dc.subject.translatedgraphen
dc.subject.translatedevolutionary gameen
dc.subject.translatedevolutionary game on graphen
dc.subject.translatedgame theoryen
dc.subject.translatedfixed pointen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Motlikova.pdfPlný text práce207,23 kBAdobe PDFView/Open
PO_Motlikova.pdfPosudek oponenta práce680,52 kBAdobe PDFView/Open
PV_Motlikova.pdfPosudek vedoucího práce533,6 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_Motlikova.pdfPrůběh obhajoby práce144,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48904

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.