Title: Opětné zapnutí asynchronního motoru na síť
Other Titles: Switching-on of rotating induction machine
Authors: Mertl, Miroslav
Advisor: Skala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Dražan Jiří, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48914
Keywords: elektrická síť;3-f asynchronní motor;1-f asynchronní motor;magnetický tok;skluz;rozběh motoru;elektromagnetické pole.
Keywords in different language: electrical network;3-f asynchronous motors;1f asynchronous motor;magnetic flux;slip;motor start-up;electromagentic field.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou opětného spuštění asynchronních motorů a jejich funkcí, konstrukcí a různými způsoby rozběhu. Práce se snaží přiblížit vlastnosti jednotlivých rozběhů. To zahrnuje jejich výhody, nevýhody a chování jednotlivých elektrických a mechanických veličin ve stroji při rozběhu v různých situacích a zapojeních.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the problem of restarting asynchronous motors and their function, construction and different starting methods. The thesis attempts to present the characteristics of the different starting methods. This includes their advantages, disadvantages and the behaviour of the various electrical and mechanical variables in the machine during start-up in different situations and circuits.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_mertl_final.pdfPlný text práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce37,64 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce37,84 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48914

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.