Title: Problematika spolupráce trakčních napájecích stanic 25 kV / 50 Hz a třífázové elektrizační soustavy
Other Titles: Problems of cooperation between traction substations 25 kV / 50 Hz and three-phase electricity system
Authors: Janoch, Kamil
Advisor: Pittermann Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Straka Miloš, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48918
Keywords: železnice;elektrická trakční napájecí soustava;nesymetrie;trakční napájecí stanice;správa železnic;měnič frekvence
Keywords in different language: railway;electrical railway network;unsymmetrical loads;railway power substations;správa železnic;frequency converter
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spolupráce trakčních napájecích stanic a distribuční soustavy zejména z pohledu jejího nesymetrického zatížení právě distribuční soustavy. V první části se práce věnuje trakčním napájecím soustavám v České republice a distribuční soustavě. V druhé části je popsáno několik jednotlivých částí trakčních napájecích stanic. Ve třetí a čtvrté části se práce na danou problematiku zaměřuje jak z pohledu provozovatele, tak i z pohledu distributora elektrické energie. V páté části se práce zaobírá výpočty nesymetrií. A v šesté části jsou pak popsány možná výhledová řešení, která se již jinde ve světě uplatňují, ale do České republiky si tato řešení v takové míře, jako jsou v provozu v jiných zemích, cestu ještě nenašla.
Abstract in different language: Presented bachelor thesis focuses on the issue of cooperation between railway power substations and distribution network that is powering it. Main topic is the issue of unsymmetrical loads connected to the distribution network in the context of railway power substations. In the first part, this thesis deals with railway power networks and their history as well as the distribution network. In the second part there are descriptions of the main parts of railway power substations. Third and fourth part focuses on the issue from the perspective of user of the railway power substations and electrical energy distributor. Fifth part contains numerical examples of the most currently used connections of transformers in railway power substations in the Czech Republic. Sixth section represents possible future in railway network powering through converters and other semiconductor technologies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Janoch.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce54,24 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce51,08 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48918

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.