Title: Inteligentní osvětlení interiéru
Other Titles: Intelligent Interior Lighting
Authors: Rejzek, Patrik
Advisor: Raková Lenka, Ing. Ph.D.
Referee: Hromádka Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48925
Keywords: rodinný dům;osvětlovací soustava;návrh osvětlení;osvětlenost;činitel denní osvětlenosti;jas;svítidlo;světelný zdroj;teplota chromatičnosti;činitel podání barev;cirkadiánní rytmy;zraková pohoda.
Keywords in different language: family house;lighting system;lighting design;light intensity;daylight factor;brightness;luminaire;light source;color temperature;color rendering index;circadian rhythm;visual comfort.
Abstract: Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit současný stav osvětlovací soustavy rodinného domu a následně vytvořit nový návrh osvětlovací soustavy pro tento rodinný dům s ohledem na biologické rytmy člověka a na vliv světla na tyto biorytmy. V teoretické části této bakalářské práce jsou uvedeny základní kvalitativní a kvantitativní parametry osvětlení, které je nutné zohlednit při návrhu osvětlovací soustavy. Součástí teoretické části práce je následně shrnutí dostupných technologií pro řízení osvětlovacích soustav. V praktické části je bakalářská práce zaměřena na návrh nové osvětlovací soustavy a její porovnání se stávající osvětlovací soustavou rodinného domu. V poslední kapitole této práce je energetické a ekonomické zhodnocení obou osvětlovacích soustav rodinného domu.
Abstract in different language: The main purpose of this bachelor thesis is to evaluate the actual quality of family house lighting system, subsequently create a new family house lighting system design, with regarding the effect of light on human biological rhythms. Theoretical part of this bachelor thesis is given the basic qualitative and quantitative parameters of illumination that must be consider when designing a lighting system. The theoretical part of this thesis also includes a summary of available technologies for lighting systems regulation. Practical part is focused on the new lighting system and comparison with the existing one. The last chapter of this work is focused energy and economic evaluation of both lighting systems of family house.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rejzek_inteligentni_osvetleni_interieru.pdfPlný text práce4,39 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce50,63 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce48,58 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce35,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48925

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.