Title: Identifikace vnitřního odporu lithiového článku v režimu nabíjení
Other Titles: Identification of the internal resistance of a lithium cell in charging mode
Authors: Maňas, Martin
Advisor: Komrska Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Streit Luboš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48935
Keywords: baterie;lithiový článek;nabíjení;napětí;proud;účinnost;vnitřní odpor;elektromobilita
Keywords in different language: battery;lithium cell;charging;voltage;current;efficiency;internal resistence;elctomobility
Abstract: Předmětem bakalářské práce je stanovení vnitřního odporu lithiového článku při nabíjení. Práce zkoumá změnu vnitřního odporu, zejména s ohledem na změnu teploty a velikost nabíjecího proudu. Popisuje lithiový článek, princip jeho fungování a možnosti stanovení vnitřního odporu při nabíjení. Jádrem práce je experimentální část zahrnující nabíjení pulzním i konstantním proudem při změnách teploty okolí, je zkoumán vliv teploty a nabíjecího proudu na velikost vnitřního odporu a účinnost nabíjení.
Abstract in different language: The subject of the bachelor thesis is to determine the internal resistance of a lithium battery during charging. The thesis examines the change in internal resistance, especially with regard to the change in temperature and amount of the charging current. It describes the lithium battery, the principle of its operation and the possibility of determining the internal resistance during charging. The core of the thesis is the experimental part including charging with pulse and constant current with changes in ambient temperature, the influence of temperature and charging current on the amount of internal resistance and charging efficiency are examined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Manas - Identifikace vnitrniho odporu lithioveho clanku v rezimu nabijeni.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,78 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce46,99 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.