Title: Gamblerství jako sociálně patologický jev
Other Titles: Gambling as socially pathological phenomena
Authors: Klozarová, Jana
Advisor: Šubrt, Jiří
Referee: Třešňák, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4895
Keywords: sociálně patologické jevy;gamblerství;patologický hráč;hazardní hra;prevence hráčské závislosti
Keywords in different language: socially pathological phenomena;gambling;gambler;gambling addiction prevention;gambling
Abstract: Práce se zabývá gamblerstvím jako sociálně patologickým jevem. Obsahuje část teoretickou, jejímž cílem je zformulovat obecná východiska zkoumání uvedeného jevu. A část empirickou, která má podobu výzkumné sondy, v jejímž rámci je dotázán malý vzorek jedinců postižených touto závislostí. Součástí sondy je i výpověď jednoho z odborníků zabývajícího se touto poruchou.
Abstract in different language: This work deals with gambling as a social pathology phenomena. It includes a theoretical part, which aims to formulate a general background investigation of the phenomenon. And a practical part, which takes the form of research, in which it asked a small sample of individuals affected by addiction. The probe is also a answers of expert dealing with this disorder.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jana Blahova.pdfPlný text práce300,55 kBAdobe PDFView/Open
Blahova Jana_Subrt Jiri.pdfPosudek vedoucího práce202,73 kBAdobe PDFView/Open
Blahova Jana_Tresnak Zdenek.docPosudek oponenta práce61,5 kBMicrosoft WordView/Open
Blahova_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce366,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4895

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.