Název: Gamblerství jako sociálně patologický jev
Další názvy: Gambling as socially pathological phenomena
Autoři: Klozarová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Šubrt, Jiří
Oponent: Třešňák, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4895
Klíčová slova: sociálně patologické jevy;gamblerství;patologický hráč;hazardní hra;prevence hráčské závislosti
Klíčová slova v dalším jazyce: socially pathological phenomena;gambling;gambler;gambling addiction prevention;gambling
Abstrakt: Práce se zabývá gamblerstvím jako sociálně patologickým jevem. Obsahuje část teoretickou, jejímž cílem je zformulovat obecná východiska zkoumání uvedeného jevu. A část empirickou, která má podobu výzkumné sondy, v jejímž rámci je dotázán malý vzorek jedinců postižených touto závislostí. Součástí sondy je i výpověď jednoho z odborníků zabývajícího se touto poruchou.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with gambling as a social pathology phenomena. It includes a theoretical part, which aims to formulate a general background investigation of the phenomenon. And a practical part, which takes the form of research, in which it asked a small sample of individuals affected by addiction. The probe is also a answers of expert dealing with this disorder.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Jana Blahova.pdfPlný text práce300,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahova Jana_Subrt Jiri.pdfPosudek vedoucího práce202,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahova Jana_Tresnak Zdenek.docPosudek oponenta práce61,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Blahova_Jana.pdfPrůběh obhajoby práce366,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4895

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.