Title: Využití hand tracking technologie ve virtuální realitě
Other Titles: Use of hand tracking technology in virtual reality
Authors: Rajtmajer, Radek
Advisor: Kubr Jan, Ing.
Referee: Bednář Miroslav, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48957
Keywords: vr;virtuální realita;hand tracking;unity;oculus quest 2;oculus integration;hptk
Keywords in different language: vr;virtual realita;hand tracking;unity;oculus quest 2;oculus integration;hptk
Abstract: Bakalářská práce se zabývá seznámením s technologií hand trackingu ve virtuální realitě, analýzou současného stavu a následné implementace. Cílem je prozkoumání možností implementace a výběr varianty s největším potenciálem. Implementace je prováděna pomocí programu Unity pro VR brýle Oculus Quest 2.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the introduction of hand tracking technology in virtual reality, analysis of the current state and subsequent implementation. The aim is to explore the implementation options and select one with the greatest potential. The implementation is carried out using the Unity software for the VR headset Oculus Quest 2.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Rajtmajer_Radek.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce47,56 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,13 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48957

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.