Název: Kláštery v období středověku
Další názvy: The Monasteries in the Middle Ages
Autoři: Věrná, Mariana
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Koutecký, Ivan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4898
Klíčová slova: benediktinský řád;karolinské renesance;klášter;mniši;poutnictví;relikvie;scholastika;symbolismy
Klíčová slova v dalším jazyce: benedictine order;carolingian renaissance;monastery;monks;pilgrimage;relic;scholasticism;symbolism
Abstrakt: Práce si klade za cíl postihnout kulturní a sociální funkce klášterů ve středověku. Věnuje se klíčovým funkcím - literární činnosti, historické literatuře, vzdělávací funkci klášterů, charakteru klášterního umění a architektury, klášternímu hospodářství, zbožnosti a poutnictví. Celek je doplněn pojednáními o aspektech středověké povahy myšlení a charakteru víry. Ke vzorovým příkladům v této práci slouží benediktinský řád, neboť ve středověku zastával dominantní postavení.
Abstrakt v dalším jazyce: The intention of this work was affect to functions of the medieval monasteries. Work is devoted to cultural and social functions.This work is interested in literary references of monasteries, education, economic functions of monasteries, architecture and artistic functions and socials functions of monasteries. Social functions include the pilgrimage and care for pilgrims. For examples is used Benedictine order, because was the dominant order in the Middle Ages. The work is completed about mental aspects of medieval people and about character of medieval beliefs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka.pdfPlný text práce608,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Verna Mariana_Demjancukova Dagmar.docPosudek vedoucího práce48 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Verna Mariana_Koutecky Ivan.docPosudek oponenta práce61 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Verna_Mariana.pdfPrůběh obhajoby práce294,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4898

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.