Title: Specifika předmětu hudební výchova na 1. stupni ZŠ ve srovnání s ostatními předměty
Other Titles: Specifics of the subject of music education at the 1st stage of primary school in comparison with other subjects
Authors: Pytlová, Martina
Advisor: Růžičková Veronika, Mgr. et Mgr. Ing. Ph.D.
Referee: Kodejška Miloš, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48992
Keywords: hudební výchova;specifika;osobnost;charakteristika;emoce;estetika;nároky;didaktika;hodnocení;pomůcky
Keywords in different language: music;specifics;personality;characteristic;emotions;aesthetics;claims;didactics;evaluation;aids
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá specifiky hudební výchovy ve srovnání s ostatními vyučovacími předměty na 1. stupni základní školy. Práce je rozdělena na dvě části. První část se věnuje charakteristice hudební výchovy a ostatních vyučovacích předmětů, obecné didaktice a didaktice hudební výchovy a osobnosti učitele hudební výchovy a žáků. Druhá část je zaměřena na výzkum, ve kterém je hlavním cílem hledat specifika ve vyučovacím procesu. Podrobně nahlíží na osobnost učitele a žáků, charakteristiku tříd a na konkrétní části vyučovacího procesu. Byly použity 3 výzkumné metody - dotazníkové šetření, pozorování a rozhovor.
Abstract in different language: This thesis is about the specifics of music education in comparison with other subjects at the 1st stage of primary school. The thesis is divided into two parts. The first part is dedicated to the characteristics of music education and other subjects, universal didactics and didactics of music education and personalities of music teachers and pupils. The second part is focused on research, in which the basic aim is to look for specifics in the teaching process. It deals in detail with the personality of the teacher and students, the characteristics of the classes and specific parts of the teaching process. I used 3 research methods-questionnaire survey, observation and interview.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ Pytlova.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Pytlova_DP_vedouci_Ru.pdfPosudek vedoucího práce214,8 kBAdobe PDFView/Open
Pytlova_DP_oponent_Kodejska.pdfPosudek oponenta práce161,66 kBAdobe PDFView/Open
Py.pdfPrůběh obhajoby práce50,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48992

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.