Název: Židovská komunita za doby Vizigótů a přechod k emancipaci za vlády Umajjovců
Další názvy: The Jewish community during the time of Visigoths and the transition to emancipation during the reign of the Umayyads
Autoři: Sedláčková, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Hanzová, Alena
Oponent: Hrdlička, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4900
Klíčová slova: Umajjovci;Židé;židovská komunita;židovsští obyvatelé;Vizigóti;vizigótské království;vizigótské Španělsko;córdobský chalífát;Lex Visigothorum;křesťanský koncil
Klíčová slova v dalším jazyce: Ummayad;Jews;jewish community;jewish people;Visigoth;visigoths kingdom;visigoths Spain;cordoba caliphate;Lex Visigothorum;christian council
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá tématem životních podmínek židovské komunity na území dnešního Španělska v období středověku. Zahrnuje dobu konce římského impéria, vzniku a stabilizace vizigótského království, až po vpád arabských kmenů a stabilizace jejich vlády v cordobském chalífátu, čemuž časově odpovídá doba od 4. století do století 11. Soustředí se na specifika soužití židovských obyvatel s příslušníky jiného vyznání a dopad změny, kterou pro Židy znamenala přechod od křesťanských Vizigótů pod vládu islámských Umajjovců.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the living conditions of the Jewish community in contemporary Spain in the middle Ages. It covers the period of the end of the Roman Empire, the formation and stabilization of Visigoths Kingdom, the invasion of Arab tribes and to their stabilization of governments in the of Cordoba Caliphate, which corresponds to the time period from 4th century to 11th century. It concentrates on the specific relations between the Jews and the members of other faiths and impact of the change, which meant a move for the Jews from the Christian Visigoths dominion to Umayyad Islamic government.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Konecna verze bakalarske prace.pdfPlný text práce397,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sedlackova Pavlina_Hanzova Alena.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Sedlackova Pavlina_Hrdlicka Karel.pdfPosudek oponenta práce67,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sedlackova_Pavlina.pdfPrůběh obhajoby práce442,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4900

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.