Název: Francis Drake-mořeplavec, pirát a královnin kapitán
Další názvy: Francis Drake-navigator, pirate and queen´s captain
Autoři: Franzová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Skřivan, Aleš
Oponent: Zajíčková, Dagmar
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4903
Klíčová slova: Francis Drake;alžbětinská Anglie;Španělsko;Filip II.;Armada;mořeplavba;pirátství;obeplutí světa
Klíčová slova v dalším jazyce: Francis Drake;Elisabethan England;Spain;Filip II.;Armada;navigation;piracy;globe circumnavigation
Abstrakt: Tato bakalářská práce představuje život významného mořeplavce, korzára, bojovníka za Anglii a královnu Alžbětu I., sira Francise Drakea, jehož plavby sehrály výraznou úlohu v prosazování zájmů protestantské Anglie proti katolickému Španělsku. Na své nejvýznamnější plavbě se Drake jako pirát dostal do vod Tichého oceánu a přivezl do Anglie nezměrné bohatství. Za tento čin byl povýšen Alžbětou I. do šlechtického stavu. V jejích službách se velkou měrou zasloužil o porážku tzv. ?neporazitelné španělské armady? a tak napomohl oslabit moc katolického Španělska v Evropě.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis describes the life of a significant navigator, corsair, fighter for England and queen Elizabeth I., Sir Francis Drake, whose action played an important role in promoting the interest of protestant England against catholic Spain. On his most important voyage, Drake, as a pirate, got to the Pacific ocean waters and brought back immeasurable wealth. For this act he was promoted to the nobility by Elizabeth I. in her Majesty´s service, Drake largely contributed to the defeat of the so called ?invincible Spanish Armada?, and so helped to weaken the power of the catholics in Europe.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Kristyna Franzova.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Franzova Kristyna_Skrivan Ales prof..rtfPosudek vedoucího práce17,59 kBRTFZobrazit/otevřít
Franzova Kristyna_Zajickova Dagmar.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Franzova_Kristyna.pdfPrůběh obhajoby práce345,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4903

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.