Title: Návrh robotické výměny s pojízdným robotem
Other Titles: Design of robotic tool change with a movable robot
Authors: Hanáček, Jiří
Advisor: Hudec Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Liška Zdeněk, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49054
Keywords: hcw2;robot;robotická výměna nástrojů;pojízdný robot;3d měření;laserové kalení;vozík robota;pohyb robota;výměna nástroje
Keywords in different language: hcw2;robot;robotic tool exchange;robotic tool change;movable robot;3d scanning;laser hardening;a robotic carriage
Abstract: Návrh robotické výměny nástrojů za využití pojízdného robota u stroje HCW2, vyráběného firmou ŠMT a.s.Plzeň). Jedná se o konstrukční studii možného zařízení, též analyzující vhodný prostor k umístění navrhovaného mechanismu v již vybudované nebo budované šachty. Kdy jsou kalkulovány základní kinematické vlastnosti, dynamická a statická únosnost jednotlivých prvků sestavy. Získané hodnoty jsou využity pro ověření živostnosti, spolehlivosti lineárních kolejnic a vozíků. Též práce analyzuje deformace a napětí v jednotlivých členech, a celkovou tuhost. Dále jsou specifikovány el. pohony pro jednotlivé členy dohromady s vhodnou převodovkou.
Abstract in different language: Design of a device for robotic tool exchange with usage of a movable robotic arm at HCW 2 milling machine, made by SMT a.s. company in Pilsen. Diploma work is analyzing a suitable space in an already built or being built a concrete foundation of HCW 2 machine. Main filed of focus is: determination of a fundamental kinematic properties, dynamic and static load capacity each of the subassemblies of the designed system, including calculation and suggestion of electric drives and its gearboxes. Calculated variables are used for verification of sustainability of linear tracks and a carriage. It had been also calculated deformation, strain and overall rigidity in designed subassemblies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_2022_BC_Jiri_HANACEK.pdfPlný text práce16,8 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,31 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta dp-Hanacek.pdfPosudek oponenta práce129,22 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49054

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.