Title: Modelování dynamického komfortu automobilového sedadla
Other Titles: Modeling of frequency-dependent seat-comfort
Authors: Hassas, Parsa
Advisor: Kubec Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Jankovec Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49055
Keywords: počítačové modelování;dynamický komfort;statický comfort;polyuretanová pěna;numerická simulace;experimentální měření;automobilové sedadlo;metoda konečných prvků;materiálová charakterizace
Keywords in different language: automobile seat;dynamic comfort;static comfort;numerical simulation;polyurethane foam;experiment;material characterisation;finite-element method
Abstract: Cílem této práce je vytvořit simulační metodu umožňující analyzovat pohodlí sedadla při střídavém zatížení. Je provedena studie k nalezení odpovídajícího měřicího postupu materiálových charakteristik. Metoda nastavení simulačního modelu je vyvinuta na základě již existující statické analýzy a přístup je ověřen porovnáním zátěžových testů a simulace příkladného sedadla.
Abstract in different language: This Master's thesis considers the matter of dynamic seat comfort modeling and the effect of frequency-dependent behaviour of automobile seat foams on passengers' comfort. It aims to establish a simulation method enabling an analysis of the seat comfort while the seat is loaded alternately. The foams are characterized under alternating load, and a corresponding measuring technique is determined. The method to set up the simulation model of a complete seat is developed based on the current statical analysis. The approach is validated by comparing the simulation of the occupied seat and experimental results.
Rights: Plný text práce není přístupný bez omezení. Text bude přístupný od 16.5. 2025.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MT_ParsaHassas_2022.pdfPlný text práce5,21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,78 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta diplomove prace__ParsaHassas__Jankovec_KKS.pdfPosudek oponenta práce379,34 kBAdobe PDFView/Open
33R-2017-P2-Zverejnovani_kvalifikacnich_praci-Rozhodnuti dekan_HASSAS_Parsa.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP193,92 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49055

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.