Title: Zvýšení efektivnosti spojky kovacího lisu
Other Titles: Increasing of the efficiency of the forging press clutch
Authors: Kliment, Ladislav
Advisor: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Toman Petr, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49058
Keywords: lis;spojka;lamela;lamelová spojka
Keywords in different language: press;clutch;lamell;disk clutch
Abstract: Cílem práce je provedení návrhu spojky a plnícího okruhu pro zvýšený ovládací tlak. Dimenzování bude provedeno pro lis se jmenovitou silou 25 MN. Spojka bude ovládaná pomocí pneumatického okruhu.
Abstract in different language: The aim of the work is to design the coupling and filling circuit for increased control pressure. The dimensioning will be performed for a press with a nominal force of 25 MN. The clutch will be controlled by a pneumatic circuit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KLIMENT_S20N0037K.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,79 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta diplomove prace_kks-Kliment.pdfPosudek oponenta práce127,91 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49058

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.