Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKubec Václav, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠpitálník, Rudolf
dc.contributor.refereeUrbánek Miroslav, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2022-6-21
dc.date.accessioned2022-07-18T22:33:41Z-
dc.date.available2021-10-16
dc.date.available2022-07-18T22:33:41Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-27
dc.identifier90612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/49068-
dc.description.abstractDiplomová práce obsahuje návrh přípravku přesného střihu pro stíhání a prostřihování plechových polotovarů, tj. výrobu celkem šesti typů plechových vzorků pro mechanické zkoušky. Součástí práce je optimalizace jednotlivých konstrukčních uzlů a MKP pevnostní analýza. K práci je přiložen výkres sestavy stroje a výrobní výkresy vzorků.cs
dc.format49 s. (66015 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectstřihcs
dc.subjectprostřihcs
dc.subjectpřípravekcs
dc.subjectnástrojcs
dc.subjectmechanické zkouškycs
dc.titlePřípravek přesného střihucs
dc.title.alternativeFineblanking toolen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní
dc.thesis.degree-programKonstruování strojů a technických zařízení
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis contains a design of a fineblanking tool for shear cutting the sheet metal components, i.e. the production of a total of six types of sheet metal samples for mechanical tests. Part of the thesis is the optimization of individual construction nodes and FEM strength analysis. Drawings of the machine assembly and drawings of samples are attached to this thesis.en
dc.subject.translatedfineblanking toolen
dc.subject.translatedshear cuttingen
dc.subject.translatedmechanical testsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Bc. Rudolf Spitalnik.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,89 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta diplomove prace_kks_spitalnik.pdfPosudek oponenta práce139,98 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49068

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.