Title: Přípravek přesného střihu
Other Titles: Fineblanking tool
Authors: Špitálník, Rudolf
Advisor: Kubec Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Urbánek Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49068
Keywords: střih;prostřih;přípravek;nástroj;mechanické zkoušky
Keywords in different language: fineblanking tool;shear cutting;mechanical tests
Abstract: Diplomová práce obsahuje návrh přípravku přesného střihu pro stíhání a prostřihování plechových polotovarů, tj. výrobu celkem šesti typů plechových vzorků pro mechanické zkoušky. Součástí práce je optimalizace jednotlivých konstrukčních uzlů a MKP pevnostní analýza. K práci je přiložen výkres sestavy stroje a výrobní výkresy vzorků.
Abstract in different language: The diploma thesis contains a design of a fineblanking tool for shear cutting the sheet metal components, i.e. the production of a total of six types of sheet metal samples for mechanical tests. Part of the thesis is the optimization of individual construction nodes and FEM strength analysis. Drawings of the machine assembly and drawings of samples are attached to this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Bc. Rudolf Spitalnik.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,89 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta diplomove prace_kks_spitalnik.pdfPosudek oponenta práce139,98 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49068

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.