Title: Nástroj pro detekci buněčných jader v mikroskopických histologických obrazech
Other Titles: A tool for the detection of cell nuclei in microscopic histological images
Authors: Burian, Jan
Advisor: Jiřík Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Zítka Tomáš, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49100
Keywords: buněčná jádra;lékařství;konvoluční neuronové sítě;počítačové vidění;umělá inteligence;mask r-cnn;detectron2
Keywords in different language: cell nuclei;medicine;convolutional neural networks;computer vision;artificial intelligence;mask r-cnn;detectron2
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje vytvoření nástroje pro detekci buněčných jader v mikroskopických histologických obrazech, které byly obarveny barvením H&E. Při návrhu nástroje byl kladen důraz především na detekci jader jaterních buněk. Pomocí tohoto nástroje je rovněž možné natrénovat nové modely. Nástroj k predikci dat a trénování nových modelů využívá framework Detectron2, vytvořený organizací Facebook AI Research. Jako algoritmus pro detekci objektů byl zvolen algoritmus Mask R-CNN, který je součástí Detectronu2. Obecně bylo využito konvolučních neuronových sítí, jako jednoho z nástrojů počítačového vidění. Pro praktické využití nástroje byla vytvořena webová aplikace. Jako experiment bylo natrénováno šest modelů, které byly určeny přímo k detekci jaterních buněčných jader.
Abstract in different language: The main aim of this work is to develope a tool for the detection of cell nuclei in H&E microscopic histological images. When the tool was designed, it was mainly focused on the detection of liver cell nuclei. This tool can be also used for training new models. For the prediction and the training, the tool implements Detectron2 framework, which is developped by Facebook AI Research. As an object detection algorithm Mask R-CNN was chosen which is included in Detectron2. Basicly, the tool is based on the convolutional neural network, in this case neural network is used as one of the computer vision methods. Mainly for the practical usage of the tool, the web application was created. As an experiment the six models was trained for the detection of cell nuclei.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_final_Burian.pdfPlný text práce13,86 MBAdobe PDFView/Open
Burian_V.pdfPosudek vedoucího práce423,58 kBAdobe PDFView/Open
Burian_O.pdfPosudek oponenta práce489,61 kBAdobe PDFView/Open
Burian_P.pdfPrůběh obhajoby práce223,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.