Title: Exterier elektrického motocyklu - návrh koncepce a základní ergonomie
Other Titles: Exterior of an electric motorcycle - concept design and basic ergonomics
Authors: Gashkova, Yekaterina
Advisor: Korabečný Jan, Mgr. art.
Referee: Melichar Lukáš, MgA.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49104
Keywords: elektrický motocykl;futuristický modél;produktový design;ekologie;levný motocykl;design transportu;exteriér motocyklu
Keywords in different language: electric motorcycle;futuristic model;product design;ecology;cheap motorcycle;transport design;motorcycle exterior
Abstract: Vytvoření nového, a co nejvíc futuristického vozidla, které kombinuje vlastnosti jiných druhů dopravy a pokus najít mezi nimi zlatou střední cestu pro implementaci do mnou vytvořeného motocyklu.
Abstract in different language: Creating a new, as futuristic as possible vehicle that combines the characteristics of other modes of transport and an attempt to find a middle ground among them for implementation in the motorcycle I created
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce24,61 MBAdobe PDFView/Open
Gashkova_v.docxPosudek vedoucího práce30,53 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Gashkova_o.docxPosudek oponenta práce29,96 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Gashkova.pdfPrůběh obhajoby práce248,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49104

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.