Title: EVERYDAY (DESIGN)
Other Titles: EVERYDAY (DESING)
Authors: Kalousová, Eliška
Advisor: Vach Gabriel, Doc. MgA.
Referee: Urbanec Lukáš, MgA.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49117
Keywords: porcelán;glazura;průsvitnost;stínidlo;produktový desing
Keywords in different language: porcelain;glaze;translucency;lampshade;product design
Abstract: Moje bakalářská práce, jsou stínidla a jsou založena na průsvitnosti materiálu. Samotný porcelán lze v tenké vrstvě částečně prosvítit. Vytvořením otvorů a jejich zaplněním glazurou vytvářím rýžový dekor, který se prosvítí snáze než samotný porcelán. Barvy a světlo působí na každého z nás a ovlivňuje naše pocity. V mé práci používám barvy modré, zelené, růžové a bílé. Světlo, které prochází vitráží v nás vyvolává určité pocity a nálady. Tohoto vyznění jsem chtěla docílit i u své práce s tím rozdílem, že jsem světlo nechala procházet rýžovým dekorem.
Abstract in different language: My bachelor thesis, they are lamshades and they are based on the translucency of the material. The porcelain itself can be partially translucent in a thin layer. By creating holes and filling them with glaze, I create a rice decor that is more easily illuminated than the porcelain itself. Colours and light affect each of us and influence our feelings. In my work I use the colours blue, green, pink and white. The light that passes through the stained glass evokes certain feelings and moods in us. I wanted to achieve this same feeling in my work, except that I let the light pass through the rice decor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Kalousova.pdfPlný text práce5,32 MBAdobe PDFView/Open
Kalousova_o.docxPosudek oponenta práce40,56 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kalousova_v.docxPosudek vedoucího práce41,65 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kalousova.pdfPrůběh obhajoby práce407,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.