Title: LIDOVÁ SLOVESNOST V DESIGNU PRODUKTU
Other Titles: FOLK VERBAL TRADITION IN FURNITURE DESIGN
Authors: Formánková, Markéta
Advisor: Potiron Jana, Mgr. art. ArtD.
Referee: Rous Štěpán, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49126
Keywords: haptika;stres;hra
Keywords in different language: haptics;stress;game
Abstract: Má bakalářská Práce popisuje problematiku stresu. Míru stresu se snažím zmírnit formou hry. Navržený produkt je zaměřen na dotyk. Díky použitým materiálům je kolekce lampiček personalizovaná a oslovuje mnohem více lidí. Antistresové materiály jsou na lampičce nejvíce důležité a díky nim se s výrobkem můžeme hrát a mazlit se. Vytvořila jsem sérii stolních lampiček, kterými se snažím poukázat, že si člověk dokáže vytvořit vztah k tam obyčejné věci jako je lampa. Lampička je inspirovaná tučňákem císařským, jenž se sklání nad svým vejcem. Produkt jsem stylizovala do zvířete kvůli tomu, že při interakci s nimi se vyplavují endorfiny a snižují hladinu stresu v těle.
Abstract in different language: My bachelor thesis describes the issue of stress. I try to alleviate the level of stress through play. The designed product is focused on touch. Thanks to the materials used, the collection of lamps is personalized and appeals to many more people. Anti-stress materials are the most important on the lamp and thanks to them we can play and cuddle with the product. I created a series of table lamps, which I try to show that people can form a relationship with a common thing like a lamp. The lamp is inspired by the emperor penguin, which bends over its egg. I stylized the product in the animal because when they interact with them, endorphins are flushed out and the level of stress in the body is reduced.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Formankova_Marketa.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
Formankova_v.docxPosudek vedoucího práce40,87 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Formankova_o.docxPosudek oponenta práce39,87 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Formankova.pdfPrůběh obhajoby práce240,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49126

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.