Title: NÁVRH DIVADELNÍ SCÉNOGRAFIE
Authors: Krhovjáková, Nicolette Angela
Advisor: Rous Štěpán, MgA. Ph.D.
Referee: Soutner Štěpán, Mgr. art.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49128
Keywords: divadelní sénografie;divadlo;kostým;kulisa
Keywords in different language: theater senography;theater;costume;culisa
Abstract: Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila divadelní scénografii, která mě vždy velice fascinovala. Přestože jsem v tomto oboru neměla žádnou dosavadní zkušenost, chtěla jsem se pokusit o vytvoření scénografie, která bude zajímavá, jednoduchá a uchopitelná. Od samého začátku jsem chtěla pracovat s námětem pohádky, a proto jsem si zvolila hru, Sněhová královna od dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. Tento příběh vypráví jak o lásce, tak o souboji dobra a zla. Jeden z hlavních důvodů proč jsem si tento příběh vybrala je jeho proměnlivost. V této pohádce se vystřídá hned několik prostředí, jako je les, přenádherná zahrada, zámek, ale i palác sněhové královny. Pro prezentaci mého návrhu divadelní scénografie jsem vytvořila model v měřítku 1:12,5 z materiálů které by byli použity při skutečné výrobě.
Abstract in different language: As the topic for my bachelor's thesis, I chose theatrical scenography, which has always fascinated me. Despite having no previous experience in this field, I wanted to create a scenography that would be interesting, simple, and under standable. From the beginning, I wanted to work with the fairy tale theme, so I chose the play, The Snow Queen, written by the Danish author Hans Christian Andersen. This story tells about both love and the battle between good and evil. One of the main reasons I chose this story is its variability. In this fairy tale, the scenery severally changes. There is a forest, a beautiful garden, a castle, but also the palace of the Snow Queen. To present my theatrical scenography design, I created a 1:12.5 scale model from the same materials that would be used for a real-sized scenography.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_Krhovjakova-nicolette-angela-bakalarska prace BC.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
Krhovjakova_v.docxPosudek vedoucího práce39,64 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Krhovjakova_o.docxPosudek oponenta práce30,73 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Krhovjakova.pdfPrůběh obhajoby práce258,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49128

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.