Title: UDRŽITELNÝ DESIGN / GREEN DESIGN
Other Titles: Sustainable Design / Green Design
Authors: Zejkanová, Kristina
Advisor: Potiron Jana, Mgr. art. ArtD.
Referee: Bujňáková Michaela, Mgr.art. PhD.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49148
Keywords: konzumerismus;komerce;vánoce;upcyklace;uržitelný design;dětská hračka;minimalismus;materiálový experiment
Keywords in different language: consumerism;komerce;christmas;upcycling;sustainable design;children toy;minimalism;material experiment
Abstract: Diplomová práce se zabývá konzumním chováním společnosti a reaguje na aktuální charakter vánočních svátků. Na základě teoretických podkladů představuje funkční produkt - dětskou houpací hračku - jakožto výsledek materiálových experimentů pramenících právě z analýzy konzumu, komerce a negativního dopadu Vánoc na životní prostředí.
Abstract in different language: My diploma thesis deals with consumer behavior and responds to current state of Christmas. The outcome of my theoretical work is design of a functional product - rocking horse - based on material experiments coming from analysis of consumerism, commerce and negative impact of Christmas on the environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zejkanova_Kristina_DP_GreenDesign_2022.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
Zejkanova.pdfPosudek vedoucího práce489,66 kBAdobe PDFView/Open
Zejkanova_0.pdfPosudek oponenta práce816,84 kBAdobe PDFView/Open
Zejkanova_1.pdfPrůběh obhajoby práce255,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.