Title: Analýza využití kapacity výrobní jednotky
Other Titles: Analysis of Capacity Utilization of the Production Unit
Authors: Kubečková, Andrea
Advisor: Kleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
Referee: Zoubek Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49154
Keywords: využití kapacity;efektivita;oee;analýza a měření práce;plýtvání;metody průmyslového inženýrství
Keywords in different language: capacity utilization;efficiency;oee;analysis and measurement of work;waste;methods of industrial engineering
Abstract: Práce se zabývá analýzou současného stavu využití kapacity výrobní jednotky. Teoretická část je věnována rešerši o využití kapacity, analýze práce a některým z metod průmyslového inženýrství. Praktická část se věnuje analýze současného stavu. V reakci na zjištěné ztráty a další nedostatky z analýzy jsou uvedeny návrhy na zlepšení, které mohou vést ke zvýšení využití kapacity výrobní jednotky. V závěru práce je uvedené zhodnocení navržených opatření.
Abstract in different language: This thesis deals with the analysis of the current state of the capacity utilization of the production unit. The theoretical part is devoted to the research of capacity utilization, work analysis and some of the methods of industrial engineering. The practical part is devoted to the analysis of the current situation. In response to the identified losses and other shortcomings of the analysis, suggestions for improvements are made, which may lead to an increase in the capacity utilization of the production unit. Proposed measures are evaluated at the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kubeckova_Andrea.pdfPlný text práce3,72 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,92 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce52,66 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49154

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.