Title: Analýza a racionalizace pracovišť montážní linky s pomocí \nl{}metody MTM
Other Titles: Analysis and rationalisation of assembly line workplaces with the help of MTM method
Authors: Pichrtová, Michaela
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Turč Jakub, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49157
Keywords: mtm analýza;metods time measurement;montážní linka;vysokozdvižný vozík;kabina;nepřímé měření
Keywords in different language: mtm analysis;metods time measurement;assembly line;forklift;cab;indirect measurement
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na MTM analýzu pracoviště montáže kabiny vysokozdvižného vozíku. Výstup z této analýzy je dále porovnáván s interními normovanými časy a časem skutečným, který je naměřen v podniku. Pro zlepšení jsou zde také zahrnuty návrhy, které pomohou podniku s odstraněním zbytečných pohybů a zjednoduší pracovníkovi jeho práci.
Abstract in different language: This thesis focus on MTM analysis of the forklift cab assembly workplace. The output of this analysis is further compared with the internal standardized times and the actual time, which is measured in the company. For improvement, there are also suggestions that will help the company eliminate unnecessary movements and simplify the employee's work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PICHRTOVA_MICHAELA_DP.pdfPlný text práce8,42 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,83 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce49,03 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49157

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.