Název: Fúze podniku a její vliv na postavení zaměstnance
Další názvy: Merger and its impact on employee status
Autoři: Dolanová, Silvie
Vedoucí práce/školitel: Pavlátová, Jarmila
Oponent: Kolaříková, Dana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4918
Klíčová slova: fúze podniku;přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů;přeshraniční fúze a její pracovněprávní souvislosti
Klíčová slova v dalším jazyce: company merger;transfer of rights and duties arising from employment relationship;crossboarder mergers and its labor law consequences
Abstrakt: Hlavním předmětem této práce je přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, ke kterým může dojít v důsledku změn ve struktuře podniku. Práce se zaměřuje na vývoj právní úpravy předmětné věci v komunitární a vnitrostátní úpravě. Zaměří se také na fúze podniků, zejména na přeshraniční fúze a její pracovněprávní souvislosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The main subject of this thesis is a transfer of rights and duties arising from employment relationship due to restructuring operations in undertakings or in cases of mergers having an impact on the employment of workers of in EU law and in the Czech law. We will also focus on a company merger, mainly on a cross-boarder mergers and its labor law consequences.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace - Silvie Dolanova.pdfPlný text práce690,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolanova-1.pdfPosudek vedoucího práce771,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolanova-2.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolanova Silvie.pdfPrůběh obhajoby práce339,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4918

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.