Název: Zákonné a smluvní předkupní právo
Další názvy: Legal and contractial first option
Autoři: Srpová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Pauly, Jan
Oponent: Pelech, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4928
Klíčová slova: zákonné předkupní právo;smluvní předkupní právo;darovací smlouva;nájem
Klíčová slova v dalším jazyce: legal pre-emption right;contractual pre-emption right;gift contract;tenancy
Abstrakt: Práce spočívá ve vymezení pojmu předkupního práva, dále je nastíněn historický vývoj tohoto institut. Počátky lze spatřovat již ve starověku. Nejdůležitější úpravou pro tento institut byl Rakouský obecný zákoník, z roku 1811. Dnes platná úprava z tohoto zákoníku vychází. Dále se práce snaží nastínit rozdíly mezi zákonným a smluvním předkupním právem. Tyto odlišnosti lze spatřovat jak v úpravě, tak vzniku, uplatnění a zániku předkupního práva. V závěru práce je nastíněna úprava předkupního práva v německém občanském zákoníku. Tato úprava je do značné míry shodná s tuzemskou úpravou.
Abstrakt v dalším jazyce: This labour is based on the modification of pre-emtion right (first option). On the begining is described the historical development of this institute. First modification of pre-emption right is in Austrian Civil Code from 1811. Present Civil Code goes out from this Austrian. Present Code Civil depart the pre-emtion right to two parts. Legal and contractual. In this labour are signed the differences between these two institutes. In the end of this labour is described the pre-emption right in German Code Civil.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zakonne a smluvni predkupni pravo.pdfPlný text práce367,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Srpova.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Srpova.pdfPosudek oponenta práce827,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Srpova.pdfPrůběh obhajoby práce284,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4928

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.