Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorSpurný, Radekcs
dc.contributor.authorAmbrož, Jancs
dc.contributor.refereePsutka, Jindřichcs
dc.date.accepted2012-06-04cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:44:21Z
dc.date.available2011-03-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:44:21Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-03-29cs
dc.identifier44526cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4929
dc.description.abstractDiplomová práce si klade za cíl osvětlit využití elektronického podpisu v soukromoprávní oblasti v rámci českého právního řádu, dále upozornit a objasnit úskalí plynoucí z jeho používání. Práce se také primárně zabývá vlivem elektronického podpisu na některé náležitosti právních úkonů, možné způsoby zneužití a odpovědnostní vztahy. Práce komparuje jednotlivé instituty a vzniklé otázky se zahraničními právními řády a případně doporučuje možné návrhy de lege ferenda.cs
dc.format91 s. (172 622 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectelektronický podpiscs
dc.subjectvlastnoruční podpiscs
dc.subjectpodpiscs
dc.subjectvůlecs
dc.subjectprojev vůlecs
dc.subjectodpovědnostní vztahycs
dc.subjecte-commercecs
dc.subjecte-governmentcs
dc.subjectzákon o elektronickém podpisucs
dc.subjectpísemné právní úkonycs
dc.titleElektronický podpis v oblasti soukromého právacs
dc.title.alternativeElectronic Signature in Private Lawen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra soukromého práva a civilního procesucs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedDissertation aims to shed the light on the use of electronic signatures in private law area within the Czech legal system, as well as highlight and explain the difficulties arising from its use. Dissertation is primarily concerned with the influence of the electronic signature on some requirements of legal acts, potential methods of abusing and liability. Dissertation compares various institutes and issues to foreign legal systems and eventually recommends suggestions de lege ferenda.en
dc.subject.translatedelectronic signatureen
dc.subject.translatedhandwritten signatureen
dc.subject.translatedsignatureen
dc.subject.translatedwillen
dc.subject.translatedexpression of willen
dc.subject.translatedstatutory liabilityen
dc.subject.translatede-commerceen
dc.subject.translatede-governmenten
dc.subject.translatedelectronic signature acten
dc.subject.translatedwritten legal actsen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Elektronicky podpis v oblasti soukromeho prava_CZ120329_signed.pdfPlný text práce914,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Ambroz.pdfPosudek vedoucího práce641,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Ambroz.pdfPosudek oponenta práce774,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Ambroz.pdfPrůběh obhajoby práce274,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4929

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.