Title: Moderní styl života bez cukru, který není jen o jídle.
Other Titles: A modern sugar-free lifestyle that is not just about food.
Authors: Irchová, Adriana
Advisor: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Referee: Lozoviuk Petr, Doc. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49314
Keywords: antropologie jídla;potravinové cesty;identita;gender;cukrfree
Keywords in different language: the anthropology of food;foodways;identity;gender;sugarfree
Abstract: Má diplomová práce je zaměřena na výzkum cukfree cest. Co se skrývá za potravinovou preferencí? A co nám to o daném životním směru a jeho vyznavači říká? Cílem práce je představit životní směr cukrfree, jako jeden z aspektu identity, která formuluje životy lidí, ideologie, normy, sociální nerovnost a chování kolem produkce, distribuce a spotřeby.
Abstract in different language: The theme of this work is focused on reserach of Sugarfree Foodways. What is hidden behind food preference? What does this tell us about the given direction of life and its followers? The aim of the diploma thesis is to present Sugarfree lifestyle as the one of identity aspect forming people's lifes, ideology, standarts, social inequality and behaviour about production, distribution, and consumption.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Adriana Irchova_Zivot bez cukru..pdfPlný text práce4,23 MBAdobe PDFView/Open
Irchova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Irchova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Irchova_Mgr.pdfPrůběh obhajoby práce246,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49314

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.