Title: Osobní hlasová asistentka
Other Titles: Personal Voice Assistant
Authors: Lebeda, Tomáš
Advisor: Šmídl Luboš, Ing. Ph.D.
Referee: Švec Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49358
Keywords: hlasové dialogové systémy;osobní asistentka;zpracování přirozeného jazyka;porozumění řeči;řídicí pravidla;dialogový manažer;stavová reprezentace;bezkontextové gramatiky
Keywords in different language: spoken dialog systems;personal assistant;natural language processing;spoken language understanding;dialog manager;state representation;context-free grammars
Abstract: Hlasoví asistenti jsou systémy, jejichž hlavním účelem je zjednodušit nebo automatizovat běžné každodenní činnosti. Uživatelé s nimi interagují pomocí hlasu, což umožňuje jejich aplikace v situacích, kdy má člověk obě ruce a/nebo oči plně zaměstnané, nebo má omezené zrakové či pohybové schopnosti. Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému osobní hlasové asistentky s důrazem na snadnou modifikovatelnost a rozšiřitelnost, schopnou základního ovládání vybrané komunikační platformy a reakcí na vnější podněty. V práci je popsán návrh architektury celého systému i jednotlivých částí a zdůvodněné některé designové volby. Poté je popsána implementace a řešení problémů, které se během práce vyskytly.
Abstract in different language: Voice assistants are systems with main purpose to simplify or automatize common everyday tasks. Users interact with them through voice, allowing them to be used in situations where user has both hands and/or eyes fully occupied, or has limited visual or physical abilities. The topic of this thesis is design and implementation of personal voice assistant with emphasis on easy modifiability and extensibility, capable of basic management of the selected communication platform and reacting to external events. The thesis describes the design of the whole system as well as individual parts and reasons some design choices. The implementation is described along with problems that occurred during the work and their solutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lebeda_bakalarka_final_el.pdfPlný text práce762,06 kBAdobe PDFView/Open
Lebeda_V.pdfPosudek vedoucího práce421,75 kBAdobe PDFView/Open
Lebeda_O.pdfPosudek oponenta práce473,08 kBAdobe PDFView/Open
Lebeda_P.pdfPrůběh obhajoby práce235,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49358

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.