Název: Chytrá města 21. století
Další názvy: Smart cities of the 21st century
Autoři: Gondeková, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Oponent: Kouba Vojtěch, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49382
Klíčová slova: smart city;chytrá města;mobilita;udržitelný rozvoj;technologie;kvalita života;životní prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: smart city;smart cities;mobility;sustainable development;technology;quality of life;environment
Abstrakt: Bakalářská práce "Chytrá města 21. století" se věnuje především konceptu Smart City. Cílem práce je ukázat, jaké možnosti mají města a občané v dnešní době díky moderním technologiím. První část popisuje míru urbanizace v posledních letech a cíle udržitelného rozvoje. V druhé časti je rozebrán samotný koncept Smart City od historie až po dnešní dobu. V poslední části autorka uvedla čtyři česká města, která se mohou chlubit titulem "Smart City" a tři zahraniční, přičemž dvě města jsou z Evropy a jedno z Jižní Koreji.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis "Smart Cities of the 21st Century" focuses on the Smart City concept. The aim of the thesis is to show what possibilities cities and citizens have nowadays thanks to modern technologies. The first part describes the rate of urbanization in recent years and the goals of sustainable development. The second part discusses the Smart City concept itself from history to today. In the last part, the author lists four Czech cities that can boast the title "Smart City" and three foreign cities, two from Europe and one from South Korea
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Kristyna Gondekova 2022.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gondekova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce585,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gondekova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce762,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gondekova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce284,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/49382

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.