Title: Chytrá města 21. století
Other Titles: Smart cities of the 21st century
Authors: Gondeková, Kristýna
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Kouba Vojtěch, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49382
Keywords: smart city;chytrá města;mobilita;udržitelný rozvoj;technologie;kvalita života;životní prostředí
Keywords in different language: smart city;smart cities;mobility;sustainable development;technology;quality of life;environment
Abstract: Bakalářská práce "Chytrá města 21. století" se věnuje především konceptu Smart City. Cílem práce je ukázat, jaké možnosti mají města a občané v dnešní době díky moderním technologiím. První část popisuje míru urbanizace v posledních letech a cíle udržitelného rozvoje. V druhé časti je rozebrán samotný koncept Smart City od historie až po dnešní dobu. V poslední části autorka uvedla čtyři česká města, která se mohou chlubit titulem "Smart City" a tři zahraniční, přičemž dvě města jsou z Evropy a jedno z Jižní Koreji.
Abstract in different language: The bachelor thesis "Smart Cities of the 21st Century" focuses on the Smart City concept. The aim of the thesis is to show what possibilities cities and citizens have nowadays thanks to modern technologies. The first part describes the rate of urbanization in recent years and the goals of sustainable development. The second part discusses the Smart City concept itself from history to today. In the last part, the author lists four Czech cities that can boast the title "Smart City" and three foreign cities, two from Europe and one from South Korea
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Kristyna Gondekova 2022.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Gondekova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce585,8 kBAdobe PDFView/Open
Gondekova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce762,56 kBAdobe PDFView/Open
Gondekova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce284,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49382

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.