Title: Příspěvková organizace
Other Titles: Funded organization
Authors: Novotný, Dominik
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49384
Keywords: příspěvkové organizace;hospodaření příspěvkových;financování příspěvkových organizací;neziskový sektor;mš úšovice
Keywords in different language: contributory organizations;management of contributory organizations;financing of contributory organizations;non - profit sector;mš úšovice
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na příspěvkové organizace v České republice a jejich fungování, jejich zřizovatele (organizační složky státu, obce a kraje), Dělení příspěvkových organizací a jejich vznik a legislativu příspěvkových organizací. Dále se zaměřuje na financování příspěvkových organizací a jejich hospodaření a majetek. Třetí kapitola této bakalářské práce se zaměřuje na neziskový sektor a jeho dělení. V poslední kapitole se zaměříme na konkrétní příspěvkovou organizaci MŠ Úšovice v Mariánských Lázních.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on contributory organizations in the Czech Republic and their functioning, their founders (organizational units of the state, municipalities and regions), the division of contributory organizations and their origin and legislation of contributory organizations. It also focuses on the financing of contributory organizations, their management and assets. The third chapter of this bachelor thesis focuses on the non-profit sector and its division. In the last chapter we will focus on a specific contributory organization of the Úšovice Kindergarten in Mariánské Lázně.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - prispevkove organizace - Dominik Novotny.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Novotny D. - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce627,55 kBAdobe PDFView/Open
Novotny D. - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce283,13 kBAdobe PDFView/Open
Novotny D. - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce614,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49384

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.