Název: Dobré mravy v reklamě
Další názvy: Good manners in advertising
Autoři: Poklopová, Julie
Vedoucí práce/školitel: Rozehnal, Aleš
Oponent: Vítek, Jindřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4966
Klíčová slova: reklama;dobré mravy;hospodářská soutěž;diskriminace;násilí;strach;právní regulace reklamy;samoregulace reklamy;etika reklamy
Klíčová slova v dalším jazyce: advertising;good manners;discrimination;violence;fear;legal regulation of advertising;self-regulation;advertising morals
Abstrakt: Diplomová práce se týká regulace reklamy ve smyslu právním, i mimoprávním - samoregulačním. První polovina práce je zaměřená na výklad obecných pojmů reklamy a dobrých mravů. Druhá polovina práce popisuje jednotlivé motivy, které etiku reklamy nejčastěji porušují se zaměřením na konkrétní rozhodnutí z praxe
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis concerns the regulation of advertising in the legal sense, even extra-legal - the self-regulatory. The first half thesis deals with the interpretation of the general concepts of advertising and good manners. The second half describes the various motives that often violate the morality of advertising focusing on specific decision of the practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Dobre mravy v reklame_Poklopova.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Poklopova-1.pdfPosudek vedoucího práce948,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Poklopova-2.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Poklopova Julie.pdfPrůběh obhajoby práce260,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4966

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.