Title: Didaktická rekonstrukce tématu Primáti pro výuku na základní škole
Other Titles: Educational reconstruction of the thematic unit Primates for primary school education
Authors: Hrubá, Lenka
Advisor: Vágnerová Petra, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50230
Keywords: model didaktické rekonstrukce;prekoncept;primáti;přírodopis;základní škola
Keywords in different language: the model of educational reconstruction;preconception;primates;biology;middle school
Abstract: Diplomová práce se věnuje didaktické rekonstrukci tématu Primáti pro potřeby výuky na základní škole. V této souvislosti bylo realizováno dotazníkové šetření zaměřené na zjištění prekonceptů týkajících se problematiky primátů. Do dotazníkového šetření se zapojili žáci šestého a sedmého ročníku základní školy. Zjištěná data byla analyzována a využita jako podklad pro tvorbu návrhů dvou výukových jednotek tohoto tematického celku.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the educational reconstruction of the topic Primates for teaching at middle school. As part of the thesis, research of professional literature focussing on educational reconstruction was carried out and subsequently, preconceptions on the topic of Primates of the pupils in the sixth and seventh grades were determined. The obtained data were analyzed and used as a basis for creating proposals for two teaching units of this thematic unit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP LENKA HRUBA.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
Hruba_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce181,71 kBAdobe PDFView/Open
Hruba_oponent.pdfPosudek oponenta práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
Hruba_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce118,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.