Název: Implementace řízení pulzního měniče
Další názvy: Implementation of Buck/Boost Converter Control
Autoři: Bednář, Bedřich
Vedoucí práce/školitel: Streit, Luboš
Oponent: Drábek, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5047
Klíčová slova: elektrická motokára;pulzní měnič;programování AVR;AT90CAN32
Klíčová slova v dalším jazyce: electric kart;buck/boost converter;programming AVR;AT90CAN32
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je součástí projektu elektrické motokáry. V této práci jsou popsány jednotlivé použité komponenty. Dále je práce věnována druhům řízení pulzních měničů a krátce zmiňuje postavený pulzní měnič. V další části práce seznamuje se základním užitím procesorů a stručně popisuje co se v procesoru nachází a jak se tyto části využívají. Také se věnuje programování těchto čipů. Ve čtvrté části se nachází popis zvolených čidel a jejich využití na motokáře. Další část práce popisuje návrh regulátoru stejnosměrného motoru. Závěrná část práce seznamuje s programovým řešením řízení pulzního měniče a snímání použitých čidel.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis is part of a project of an electric go-kart. In this thesis the individual components are described. Then there are described the types of pulse converters and the one that has been built. The next section introduces the basic use of processor and briefly describes what the processor is and how to use these parts. It also deals with programming these microchips. In the fourth part is a description of the sensors and their use in go-kart. The next part describes the design of a DC motor controller. Closing part of the paper introduces a software solution for controlling the pulse converter and used sensors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
9.5.2012_Implementace rizeni pulsniho menice.pdfPlný text práce4,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047464_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce260,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047464_oponent.pdfPosudek oponenta práce285,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047464_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5047

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.