Title: Implementace řízení pulzního měniče
Other Titles: Implementation of Buck/Boost Converter Control
Authors: Bednář, Bedřich
Advisor: Streit, Luboš
Referee: Drábek, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5047
Keywords: elektrická motokára;pulzní měnič;programování AVR;AT90CAN32
Keywords in different language: electric kart;buck/boost converter;programming AVR;AT90CAN32
Abstract: Předkládaná diplomová práce je součástí projektu elektrické motokáry. V této práci jsou popsány jednotlivé použité komponenty. Dále je práce věnována druhům řízení pulzních měničů a krátce zmiňuje postavený pulzní měnič. V další části práce seznamuje se základním užitím procesorů a stručně popisuje co se v procesoru nachází a jak se tyto části využívají. Také se věnuje programování těchto čipů. Ve čtvrté části se nachází popis zvolených čidel a jejich využití na motokáře. Další část práce popisuje návrh regulátoru stejnosměrného motoru. Závěrná část práce seznamuje s programovým řešením řízení pulzního měniče a snímání použitých čidel.
Abstract in different language: This master thesis is part of a project of an electric go-kart. In this thesis the individual components are described. Then there are described the types of pulse converters and the one that has been built. The next section introduces the basic use of processor and briefly describes what the processor is and how to use these parts. It also deals with programming these microchips. In the fourth part is a description of the sensors and their use in go-kart. The next part describes the design of a DC motor controller. Closing part of the paper introduces a software solution for controlling the pulse converter and used sensors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.5.2012_Implementace rizeni pulsniho menice.pdfPlný text práce4,61 MBAdobe PDFView/Open
047464_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce260,98 kBAdobe PDFView/Open
047464_oponent.pdfPosudek oponenta práce285,29 kBAdobe PDFView/Open
047464_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5047

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.