Název: Návrh synchronního stroje
Další názvy: Design of synchronous machine
Autoři: Šobra, Jan
Vedoucí práce/školitel: Bouzek, Lukáš
Oponent: Pechánek, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5049
Klíčová slova: turboalternátor;synchronní stroj;elektromagnetický návrh;3D model turboalternátoru
Klíčová slova v dalším jazyce: turbine generator;synchronous machine;electromagnetic design;3D model of turbine generator
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na návrh turboalternátoru, tedy synchronního generátoru s hladkým rotorem. Hlavní část práce tvoří elektromagnetický návrh stroje. Na základě tohoto návrhu je pomocí 3D CAD softwaru vytvořen model stroje.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis is focused on design of turbine generator, which is synchronous machine with cylindrical rotor. Main part of thesis is concerned with electromagnetic design of the machine. On this base is created model of the machine by using 3D CAD software.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Sobra_Jan.pdfPlný text práce3,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047466_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce277,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047466_oponent.pdfPosudek oponenta práce294,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047466_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce130,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5049

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.