Název: Die Zusammenarbeit von Knoflík und Jugendbildungsstätte an der außerschulischen Ausbildung der Jugendlichen in der Tschechischen Republik und Bayern
Další názvy: The cooperation of Knoflík and Jugendbildungsstätte on the extramular education of youth in the Czech republic and Bavaria
Autoři: Toman, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Smolíková, Marie
Oponent: Königsmarková, Andrea
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5061
Klíčová slova: organizace pro mládež v Západních Čechách;organizace Knoflík;Jugendbildungsstätte Waldmünchen
Klíčová slova v dalším jazyce: organisations for youth in Westbohemia;Knoflík organisation;Jugendbildungsstätte Waldmünchen
Abstrakt: Dieser Bachelorarbeit beschreibt zwei Organisationen (eine tschechische und eine deutsche), die an der außerschulischen Ausbildung von Jugendlichen zusammenarbeiten. Beide Organisationen und Seminare, die von diesen Organisationen veranstaltet werden, werden vorgestellt. Es wird auch festgestellt, ob es um die Seminare, die in Deutschland veranstaltet sind, auch in der Tschechischen republik das Interesse gibt. Dafür wird eine Umfrage benutzt.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor Thesis describe two organisations (one Czech and one German), which cooperate on extramular education of youth. Both organisations and seminars, which they hold, are presented. It´s also investigated how big is the interest in Czech Republic for seminars, which take place in Germany. For this investigation is used a questionnaire.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Final 6.pdfPlný text práce526,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0021.PDFPosudek vedoucího práce486,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0022.PDFPosudek oponenta práce456,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0023.PDFPrůběh obhajoby práce231,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5061

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.