Title: Die Zusammenarbeit von Knoflík und Jugendbildungsstätte an der außerschulischen Ausbildung der Jugendlichen in der Tschechischen Republik und Bayern
Other Titles: The cooperation of Knoflík and Jugendbildungsstätte on the extramular education of youth in the Czech republic and Bavaria
Authors: Toman, Jiří
Advisor: Smolíková, Marie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5062
Keywords: Knoflík;Jugendbildungsstätte Waldmünchen;spolupráce;mimoškolní vzdělávání
Keywords in different language: Knoflík;Jugendbildungsstätte Waldmünchen;cooperation;extramular education
Abstract: Bakalářská práce se zabývá spoluprací dvou organizací na mimoškolním vzdělávání mládeže v České republice a Německu.
Abstract in different language: Bachelor thesis describes the cooperation of two organisations on the extramular education of youth in the Czech Republic and Germany.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Final 5.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
File0009.PDFPosudek vedoucího práce267,81 kBAdobe PDFView/Open
File0010.PDFPosudek oponenta práce420,86 kBAdobe PDFView/Open
File0011.PDFPrůběh obhajoby práce343,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5062

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.