Název: Uplatňované kvality profesionální kompetence učitele v hodinách výtvarné výchovy na I. stupni ZŠ
Další názvy: Assert qualities of professional competence of teachers in lessons of art at first grade of elementary school
Autoři: Kubátová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Uhl Skřivanová, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5082
Klíčová slova: kompetence;profesní kompetence učitele výtvarné výchovy;výtvarná kompetence;psycho-didaktická kompetence;hospitace;kvalitativní výzkum;profesní standard
Klíčová slova v dalším jazyce: competencies;professional competencies teachers of art education;art competencies;psycho-didactic competencies;observation;qualitative research;professional standard
Abstrakt: Předmětem diplomové práce je objasnění a vymezení kvalit a termínů profesních kompetencí učitele výtvarné výchovy a deskripce situace v oblasti využívání profesních kompetencí učitele v hodinách výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ. Jedná se o kvalitativní výzkumnou sondu na vzorku třech klatovských škol, jejíž výsledky mohou sloužit například jako informace pro další vzdělávání pedagogů.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is to clarify and define terms of professional qualities of art teachers and description the situation in the use of professional competence in teaching art lessons at primary school. This is a qualitative research taken in Klatovy at three schools. The results can be used as continuing education information for teachers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zapadoceska univerzita v Plzni- Anna Kubatova.pdfPlný text práce5,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubatova -vedouci.pdfPosudek vedoucího práce551,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubatova - oponent.pdfPosudek oponenta práce445,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubatova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce287,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5082

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.