Název: Pohyb krajinou
Další názvy: Movement through a scenery
Autoři: Liscová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Poláček, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5085
Klíčová slova: Vnitřní krajina;mandala;kruh;čtverec;kříž;cyklus;tvořivý proces;sebereflexe.
Klíčová slova v dalším jazyce: Internal scenery;Internal landscape;mandala;circle;square;cross;cycle;creative process;self-reflection.
Abstrakt: Má diplomová práce s názvem Pohyb krajinou se zabývá tématem naší vnitřní krajiny. Vytvářím cyklus abstraktních maleb mé vnitřní imaginární krajiny, která se objevuje ve schematizované mandale, jako konstrukt osobních prožitků jedince. Mandalu zde chápu jako možnou vizuální podobu naší sebereflexe a skrze ni se v praktické části pokouším dobrat bližšího kontaktu s žákem jako takovým, z pohledu jeho tvořivého procesu a jeho sebereflexe, která se v tomto procesu odráží. V praktické části tvorby se opatrně pohybuji v prostoru malby s mírnými přesahy do oblasti tisku. Hledám výrazivo v ornamentu a barevné ploše, které pojímám jako komunikační jazyk a záznam našich vnitřních pochodů.
Abstrakt v dalším jazyce: My diploma thesis called Movement through the scenery discusses the topic of our internal mental scene. I´m creating a cycle of abstract paintings of my internal imaginary scenery, which appears in schematized mandala as a construct of experiences of an individual. I understand mandala as a possible visual form of our self-reflection, and I try to accomplish closer contact with a disciple himself, from the view of his creative process and his self-reflection, which reflects in the creative process. In the practical part of this work, I carefully move in the field of paintings with a slight overlaps into the field of printings. I search phraseology in ornaments and colored areas, which I altogether take as communication language and a record of our internal processes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace J.Liscova 2012.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liscova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liscova - oponent.pdfPosudek oponenta práce338,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Liscova.pdfPrůběh obhajoby práce160,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5085

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.