Název: Analýza pohybu rotorů šroubového kompresoru
Další názvy: Analysis of screw compressor rotor's motion
Autoři: Kašpar, Jaromír
Vedoucí práce/školitel: Švígler, Jaromír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5100
Klíčová slova: šroubový kompresor;dotyk ploch;záběrová křivka;trajektorie dotykového bodu;tlakové pole;teplotní pole
Klíčová slova v dalším jazyce: screw compressor;surfaces of screw rotor;trajectory of contact point;stroke curve;pressure field;temperature field
Abstrakt: Práce popisuje způsob tvorby přidružených šroubových ploch a určení jejich kontaktu s aplikací na šroubové kompresory. Zabývá se otázkou stanovení ekvivalentní náhrady tlakového pole pomocí síly a momentu. Poznatků bylo využito k určení deformace skříně kompresoru a ložisek. V práci je popsán algoritmus pro hledání dotykového bodu šroubových ploch, které jsou v důsledku provozních podmínek v mimoběžné poloze. Algoritmus založený na geometrickém a kinematickém principu je aplikován při stanovování trajektorie dotykového bodu po zubních plochách šroubových rotorů a určování záběrové křivky.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis begins with description of surfaces of screw rotor. Next part deals with determination of force effects acting at rotors of screw compressor. This knowledge is further used for computing of deformation of screw compressor's housing and bearings. Algorithm used for finding of contact point is describe in the next part and is based on geometric and kinematic principles. This algorithm is used at the end for computing trajectory of contact point on screw surfaces and computing of stroke curves.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka_2.pdfPlný text práce5,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaspar_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce424,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaspar_oponent.pdfPosudek oponenta práce510,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaspar_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce161,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5100

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.