Název: Propaganda v nedemokratických režimech (případová studie)
Další názvy: Internet propaganda and censorship in China
Autoři: Beneš, Kamil
Vedoucí práce/školitel: Rosůlek, Přemysl
Oponent: Lupták, Ľubomír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5114
Klíčová slova: propaganda;cenzura;internet;Čína;Google;CCPPD
Klíčová slova v dalším jazyce: propaganda;censorship;internet;China;Google;CCPPD
Abstrakt: Práce je případovou studií praktik a mechanismů propagandy a cenzury na čínském internetu. Teoretická část práce se skládá z objasnění pojmů použitých v empirické části práce. Nejvíce prostoru je věnováno pojmu propaganda a jejich nástrojů a praktik. Empirická část se pak skládá ze dvou částí. První je věnována studiu institucí figurujících v systému čínské propagandy. Část druhá obsahuje samotnou analýzu kontroly a využití nástrojů propagandy v čínském internetovém prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is a case study of practices and mechanisms of propaganda and censorship on the Chinese Internet. The theoretical part consists of clasification of terms used in the empirical part. Most space is devoted to the concept of propaganda and the tools and practices. The empirical part is composed of two parts. The first one is devoted to the study of institutions figuring in the system of chinese propaganda. The second part contains and analysis of control and propaganda instruments in the china´s internet environment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka_FINAL.pdfPlný text práce377,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Benes_ved_ros.docPosudek vedoucího práce28,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Benes_opo.docPosudek oponenta práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Benes.pdfPrůběh obhajoby práce289,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5114

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.