Název: Vývoj slovenské politiky od roku 1998.
Další názvy: The development of Slovakian politics since 1998.
Autoři: Fultnerová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Lupták, Ľubomír
Oponent: Cabada, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5115
Klíčová slova: slovenská politika;parlamentní volby;politické strany;konsolidace politického systému;1998-2010
Klíčová slova v dalším jazyce: Slovakian politics;parliamentary elections;political parties;consolidation of political system;1998-2010.
Abstrakt: Tato bakalářská práce se primárně soustředí na analýzu politického vývoje na Slovensku po roce 1998, respektive do roku 2010. Největší prostor je věnován analýze parlamentních voleb a politickým stranám, zabývám se zde průběhem, předmětem volebních kampaní a výsledkami voleb a jejich vlivem na vývoj uvnitř politických stran. Zejména se soustředím na rozpory v rámci strany, kdy se často objevují zásadní rozdíly v názorech na směřování strany. Nezřídka tak dochází k rozpadu, rozdělení stran, či jejich marginalizaci. Dále mě v této práci zajímají vztahy mezi vládními koaličními partnery i jednání opozice vůči vládě. Zároveň se zde zaměřuji i na prezidentské volby a následný vliv na politiku zvolenými prezidenty. Toto vše má za cíl zjistit, zda můžeme slovenský politický režim charakterizovat jako konsolidovaný.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is concerned with the development of Slovakian politics during 1998-2010. It has tried to analyse Slovak political system, especially the parliamentary elections, their impacts on terms inside political parties and so on. This work has concentrated to conflicting lines and their changes during time and elections. I have also apply myself to find out if Slovakian political system is already consolidated. Then I found out that it is not entirely consolidated because of permanently new uprises of new political parties and their success in the forthcoming elections. After that almost always comes the break up or fall of party and it is going to fail in another parliamentary elections. The exception had happened in 2006, when only ?old? parties had entered in National Council of Slovakia. But the consolidation of democratic observations and respecting the law was already during this period finished. This work is also dealing with affiliations between political parties within the frame of governmental coalitions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarskaprace.pdfPlný text práce472,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fultnerova_ved.docPosudek vedoucího práce35 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Fultnerova-BP_POL-opo.docPosudek oponenta práce27,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Fultnerova.pdfPrůběh obhajoby práce207,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5115

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.