Title: Stranický systém Turecka
Other Titles: Party system of Turkey
Authors: Dočekal, Pavel
Advisor: Jurek, Petr
Referee: Kvěš, Robin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5117
Keywords: Turecká republika;stranický systém;volební systém;Kurdové;Evropská unie;politické strany;Mustafa Kemal Atatürk;multipartismus;turecká armáda;Strana spravedlnosti a rozvoje
Keywords in different language: Republic of Turkey;party system;electoral system;Kurds;European union;political parties;Mustafa Kemal Atatürk;multipartism;turkish army;Justice and development party
Abstract: Téma bakalářské práce pojednává o stranickém systému Turecka, v jehož rámci je zaměřena na vývoj stranického systému od vzniku Turecké republiky po současnost. Po celou dobu své existence procházel velmi dynamickým průběhem, neboť se neustále potýkal s řadou změn, z nichž nejvýznamnější byla přechod k multipartismu a demokracii v poválečném období. Do této doby byl pro politické spektrum typický systém státostrany, jejíž funkci plnila Republikánská lidová strana, v jejíž čele stál Mustafa Kemal Atatürk, známý jako "Otec všech Turků". Ideologie této státostrany byla založena na principech kemalismu, který dodnes ovlivňuje směřování politiky Turecka. V současné době se pro Turecko stává fenoménem vyjednávání s Evropskou unií o případní začlenění, které komplikují zásahy turecké armády, která neustále dohlíží na chod státu. Druhým důvodem je geopolitické postavení Turecka a kurdská otázka, s kterou se vypořádává už několik desetiletí. Současné stranické spektrum Turecké republiky je tvořeno třemi hlavními stranami (Strana spravedlnosti a rozvoje, Republikánská lidová stran a Strana národního hnutí), jimž se podařilo v posledních parlamentních volbách překonat nestandardně nastavenou 10% volební klauzuli.
Abstract in different language: Téma bakalářské práce pojednává o stranickém systému Turecka, v jehož rámci je zaměřena na vývoj stranického systému od vzniku Turecké republiky po současnost. Po celou dobu své existence procházel velmi dynamickým průběhem, neboť se neustále potýkal s řadou změn, z nichž nejvýznamnější byla přechod k multipartismu a demokracii v poválečném období. Do této doby byl pro politické spektrum typický systém státostrany, jejíž funkci plnila Republikánská lidová strana, v jejíž čele stál Mustafa Kemal Atatürk, známý jako "Otec všech Turků". Ideologie této státostrany byla založena na principech kemalismu, který dodnes ovlivňuje směřování politiky Turecka. V současné době se pro Turecko stává fenoménem vyjednávání s Evropskou unií o případní začlenění, které komplikují zásahy turecké armády, která neustále dohlíží na chod státu. Druhým důvodem je geopolitické postavení Turecka a kurdská otázka, s kterou se vypořádává už několik desetiletí. Současné stranické spektrum Turecké republiky je tvořeno třemi hlavními stranami (Strana spravedlnosti a rozvoje, Republikánská lidová stran a Strana národního hnutí), jimž se podařilo v posledních parlamentních volbách překonat nestandardně nastavenou 10% volební klauzuli.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Stranicky system Turecka.pdfPlný text práce273,09 kBAdobe PDFView/Open
docekal_ved_mvves.docPosudek vedoucího práce30 kBMicrosoft WordView/Open
Docekal_opo_pol.docPosudek oponenta práce40,5 kBMicrosoft WordView/Open
Docekal.pdfPrůběh obhajoby práce81,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.