Název: Politická korupce
Další názvy: Political corruption
Autoři: Chudý, Jan
Vedoucí práce/školitel: Naxera, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5143
Klíčová slova: druhy a modely politické korupce;vnímání politické korupce;měřitelnost korupce;lobbing;protikorupční opatření
Klíčová slova v dalším jazyce: types and models of political corruption;the perception of political corruption;measurability corruption;lobbying;anti-corruption measures
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je přiblížení politické korupce, druhů a modelů korupce. Dále jsem se soustředil na vnímání politické korupce a její měřitelnost, lobbing a problémy s ním spojené. V závěru se soustředím na protikorupční opatření především v České republice.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this work is the approach of political corruption, types and models of corruption. I also focused on the perception of political corruption and its measurability, lobbying and related problems with this. In conclusion, I focus mainly on anti-corruption measures in the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP 2.pdfPlný text práce585,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chudy_VED_verze_2.pdfPosudek vedoucího práce86,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chudy_opo.docxPosudek oponenta práce36,8 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Chudy.pdfPrůběh obhajoby práce357,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5143

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.