Název: Postoj Spojených států amerických k mezinárodnímu právu - Bushův unilateralismus
Další názvy: The United States´ attitude toward international law - Bush´s doctrine of unilateralism
Autoři: Keblušek, Andrej
Vedoucí práce/školitel: Ondřej, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5158
Klíčová slova: USA;výsadní postavení;neokonzervatismus;mezinárodní právo;OSN;unilateralismus;terorismus;Charta OSN;preemptivní sebeobrana;preventivní sebeobrana;válka v Afghánistánu;válka v Iráku
Klíčová slova v dalším jazyce: USA;priviledged position;neoconservatism;international law;UN;unilateralism;terrorism;Charter of UN;preemptive self-defence;preventive self-defence;war in Afghanistan;war in Iraq
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na zahraniční politiku Spojených států během funkčního období amerického prezidenta George W. Bushe ml. (2000-2008) a jeho administrativy a popisuje postoj této administrativy k mezinárodnímu právu. Velká část této práce se posléze věnuje současné úpravě použití síly v mezinárodních vztazích podle Charty OSN a novému prosazovanému unilaterálnímu, tj. jednostrannému používání síly v mezinárodních vztazích Bushovou administrativou a v konečné fázi posuzuje legitimitu všech vojenských amerických zásahů Spojených států v Afghánistánu (2001) a Iráku (2003).
Abstrakt v dalším jazyce: This Thesis si concentrate on a foreign policy of the United States during a term office an american prezinet of the United States George W.Bush junior (2000-2008) and his administratinon and describe their attitude toward international law. The main part of this work is concentrate on a current use a force in international law according to UN Charter and a new unilateralism represented by the Bush administration and at the end recognize a legitimacy of military action of the United States in Afghanistan (2001) and Iraq (2003).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE - I - A.pdfPlný text práce729,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Keblusek - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Keblusek - oponent.pdfPosudek oponenta práce527,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Keblusek.pdfPrůběh obhajoby práce568,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5158

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.