Název: Řídicí jednotka manipulátoru
Další názvy: Control unit of manipulator
Autoři: Adler, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Beneš, Petr
Oponent: Talla, Jakub
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5173
Klíčová slova: manipulátor;rameno;hlavice;servo;program
Klíčová slova v dalším jazyce: manipulator;head;servo;the program
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá programem, který bude ovládat pohyb ramen a čelistí průmyslového manipulátoru. Obsah práce se skládá ze tří hlavních témat. V prvním tématu se budu zabývat tím, co to vlastně manipulátor je, k čemu se používá a jeho různé druhy. V druhém tématu budu řešit program samotný a ve třetím budu řešeno návrh a realizace řídícího obvodu.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis deals with a program that will control the movement of arms and jaw of industrial manipulator. The content of the work consists of three main themes. In the first topic I will deal with what it actually is manipulator, what it is used and its various species. The second topic will address the program itself and in the third I dealt with the design and implementation of the control circuit.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pavel Adler - Bc. prace 8.6..pdfPlný text práce555,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047224_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce233,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047224_oponent.pdfPosudek oponenta práce259,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047224_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce130,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5173

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.