Title: Řídicí jednotka manipulátoru
Other Titles: Control unit of manipulator
Authors: Adler, Pavel
Advisor: Beneš, Petr
Referee: Talla, Jakub
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5173
Keywords: manipulátor;rameno;hlavice;servo;program
Keywords in different language: manipulator;head;servo;the program
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá programem, který bude ovládat pohyb ramen a čelistí průmyslového manipulátoru. Obsah práce se skládá ze tří hlavních témat. V prvním tématu se budu zabývat tím, co to vlastně manipulátor je, k čemu se používá a jeho různé druhy. V druhém tématu budu řešit program samotný a ve třetím budu řešeno návrh a realizace řídícího obvodu.
Abstract in different language: The presented thesis deals with a program that will control the movement of arms and jaw of industrial manipulator. The content of the work consists of three main themes. In the first topic I will deal with what it actually is manipulator, what it is used and its various species. The second topic will address the program itself and in the third I dealt with the design and implementation of the control circuit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavel Adler - Bc. prace 8.6..pdfPlný text práce555,23 kBAdobe PDFView/Open
047224_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce233,2 kBAdobe PDFView/Open
047224_oponent.pdfPosudek oponenta práce259,87 kBAdobe PDFView/Open
047224_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce130,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5173

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.